Kritike

Kada se nađe pred slikama mladog umetnika kritičar i nehotice traži šta je to što je učenik poneo od profesora, a šta je nadgradnja. U Galeriji KNU, koja neguje stvaralaštvo mladih, prodefilovali su do sada mnogi, danas poznati umetnici, od kojih neki već pripadaju starijoj likovnoj generaciji. Sigurno se može reči da Georg Redžek nije preuzeo postulate slikarstva svog profesora Jovana Rakidžića, već je poduke shvatao na svoj način i prema tom svom načinu gradio osobenost svog likovnog izraza. Međutim, ako nije preuzeo ništa ili skoro ništa od profesora, umnogome ipak duguje svoj vizuelni svet onom načinu mišljenja koje neguje Akademija likovnih umetnosti u Novom Sadu. Koristim priliku da to ovom prilikom naglasim, iako je to evidentno, ali još uvek nije glasno rečeno: postoji novosadska likovna škola kojoj su pečat dali svi tamošnji profesori, da ih sad ne nabrajamo, i ta škola se, kako koja godina odmiće, sve više razlikuje od beogradske, koja je dugi niz decenija bila neprikosnovena i jedino priznata.

Izložba slika Georga Redžeka je još jedan pokušaj da se somborskoj publici prikažu i približe pojave i zbivanja na našoj umetničkoj sceni koja su nastala među mlađim umetnicima tokom poslednje decenije. Bez pretenzije da se ovde upuštamo u komplikovana i složena istraživanja umetničke i društvene scene, moramo konstatovati da na njoj postoji disperzija različitih ideja, shvatanja, stilova koji ne samo da protivureče jedan drugom, već se negiraju i međusobno isključuju. U ovako širokoj lepezi, umetnost Georga Redžeka nalazi se na umerenijem, "tišem" krilu u kojem se razvija postupno i logično, ne ostajući pri tome po strani od umetničke i društvene angažovanosti.

Svojevrstan enformel, prisutan na ovim platnima, možda i ne bi imao snagu kakva je predstavljena da sve to nije izvedeno u prilično snažnom plavom. Dvojak ili pre simbolizam suprotnih smerova plave boje koji se, u svojoj suštini, odnosi na spoznaju nedostižnosti ili teške dostižnosti najvišeg ili najdubljeg bio je očigledan i osnovni izazov autora. Izabrani postupak nije iznenađujući s obzirom na prethodni angažman autora i slobodu koju dozvoljava. Kako u traganju tako i u predstavljanju nađenog.

© 2015 - 2023 Georg Redžek. Sva prava zadržana. Veb dizajn i izrada: Luka Salapura