Kritike

Kada posmatramo ili, pre svega, govorimo o likovnom rukopisu i ikonografiji u oblasti umetničkih dela Georga Redžeka, ne samo novostvorenim već u ukupnom angažmanu, ne možemo, a da se ne zapitamo o samoj suštini bića čoveka. Na bilo kom planu: duhovnom, intelektualnom, konceptnom… Posebno religioznom i moralnom.

Strana 5 od 5

© 2015 - 2023 Georg Redžek. Sva prava zadržana. Veb dizajn i izrada: Luka Salapura